หน้าแรก วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ|  ผลกิจกรรม   |  ปวช.1   |  ปวช.2   |  ปวช.3   |  ปวส.1   |  ปวส.2   |  ปริญญาตรี.1   |  ปริญญาตรี.2  
ตรวจสอบข้อมูลกิจกรรม :
พิมพ์เข้าสู่ระบบ


ที่กลุ่มชื่อกลุ่มสาขาจำนวนนักศึกษาที่ปรึกษาUpdate
ชายหญิงรวม
1ชย.21/1ช่างยนต์ยานยนต์26026นายเกียรติศักดิ์   เสวะนา2017-12-14 19:21:48
2ชย.21/2ช่างยนต์ยานยนต์51354นายเกียรติศักดิ์   เสวะนา2017-12-15 10:44:17
3ชย.22/3ช่างยนต์ยานยนต์28028นายภควัตร   สิงห์คำ2017-12-15 10:44:34
4ชย.22/4ช่างยนต์ยานยนต์55055นายภควัตร   สิงห์คำ2017-12-15 10:44:46
5ชย.23/5ช่างยนต์ยานยนต์27128นายบุญนาน   มากสิงห์2017-12-15 10:45:06
6ชย.23/6ช่างยนต์ยานยนต์55156นายบุญนาน   มากสิงห์2017-12-15 10:45:21
7ชก.21/1ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล22123นายจิรยุทธ์   โชติกุล2017-12-15 10:47:20
8ชก.21/2ช่างกลโรงงานเครื่องมือกล46147นายจิรยุทธ์   โชติกุล2017-12-15 10:47:35
9ชพ.21/1ช่างกลโรงงานแม่พิมพ์โลหะ23023นายอินทร์   จงจำ2017-12-15 10:47:50
10ชพ.21/2ช่างกลโรงงานแม่พิมพ์โลหะ45045นายอินทร์   จงจำ2017-12-15 10:48:12
11ชช.21/1ช่างเชื่อมโลหะเชื่อมโลหะ21122นายรณกฤต   ณัฐยศกรนภา2017-12-15 10:48:34
12ชช.21/2ช่างเชื่อมโลหะเชื่อมโลหะ45146นายรณกฤต   ณัฐยศกรนภา2017-12-15 10:48:47
13ชฟ.21/1ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง20424นายเสริมศักดิ์   บุตรไชย2017-12-14 19:30:30
14ชฟ.21/2ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง46450นายเสริมศักดิ์   บุตรไชย2017-12-14 19:30:09
15ชฟ.22/3ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง27128นายอักษรทัย   งามแสง2017-12-14 19:29:20
16ชฟ.22/4ช่างไฟฟ้ากำลังไฟฟ้ากำลัง49554นายอักษรทัย   งามแสง2017-12-14 19:29:44
17ชอ.21/1ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์191029น.ส.ธัญณิชา   สมนา2017-06-06 08:49:14
18ชอ.21/2ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์431659น.ส.ธัญณิชา   สมนา2017-06-06 08:49:30
19ชอ.22/3ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์20828นายศรัณย์   ฤกษ์ใหญ่2017-06-06 08:49:48
20ชอ.22/4ช่างอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์391453นายศรัณย์   ฤกษ์ใหญ่2017-06-06 08:49:58
21ชค.21/1เทคนิคคอมพิวเตอร์เทคนิคคอมพิวเตอร์15520นายเปรมปรีดี   อินตะนัย2017-12-15 10:49:27
22ชส.21/1ช่างก่อสร้างก่อสร้าง18220นายราชวัตร   นาจำปา2017-12-15 10:51:50
23ชส.21/2ช่างก่อสร้างก่อสร้าง38644นายราชวัตร   นาจำปา2017-12-15 10:52:10
24ชส.22/3ช่างก่อสร้างก่อสร้าง18321นายพิสิทธิ์   พานิชย์2017-12-15 11:05:11
25ชส.22/4ช่างก่อสร้างก่อสร้าง36743นายพิสิทธิ์   พานิชย์2018-06-07 11:18:59
26ชธ.21/1ช่างโยธาโยธา20323นายจักรพันธุ์   บุรณะ2017-12-15 11:05:51
27ชธ.21/2ช่างโยธาโยธา36945นายจักรพันธุ์   บุรณะ2017-12-15 11:06:30
28ชธ.22/3ช่างโยธาโยธา21122นายวีรยุทธ   กิ่งวิชิต2018-06-07 11:19:47
29ชธ.22/4ช่างโยธาโยธา361248นายวีรยุทธ   กิ่งวิชิต2018-06-07 11:19:59
30ชถ.21/1ช่างสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรม13922น.ส.นุสราภรณ์   คุดนา2017-12-15 11:08:52
31ชถ.21/2ช่างสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรม202343น.ส.นุสราภรณ์   คุดนา2017-12-15 11:09:16
32พบ.21/1การบัญชีการบัญชี33740นางปิยวรรณ   ชวลิต2017-12-15 11:09:46
33พบ.22/1การบัญชี000   2017-12-19 17:06:20
34พบ.22/2การบัญชีการบัญชี44044นางกฤษณา   จันทร์เทศ2017-12-15 11:10:17
35พบ.23/1การบัญชี000   2017-09-26 13:33:36
36พบ.23/3การบัญชีการบัญชี84553น.ส.ลภัสรดา   กระสังข์2017-12-15 11:10:41
37พบ.24/4การบัญชี000   2018-02-26 10:48:49
38พข.21/1การตลาดการตลาด02828นางเพ็ญศรี   ชุณหอังกูรเวส2017-12-15 11:11:26
39พค.21/1คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ73542นางกาญจนา   ถามุลเลศ2017-12-15 11:12:08
40พค.22/1คอมพิวเตอร์ธุรกิจ000   2017-09-12 11:49:09
41พค.22/2คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ83240นายคำพา   ขันตี2017-12-15 11:12:29
42พค.23/1คอมพิวเตอร์ธุรกิจ000   2017-09-12 11:49:38
43พค.23/3คอมพิวเตอร์ธุรกิจคอมพิวเตอร์ธุรกิจ44246น.ส.บุณณดา   คำเสียง2017-12-15 11:12:54
44คธผ.21/1แฟชั่นและสิ่งทอธุรกิจเสื้อผ้า044น.ส.เฉลิมพร   นาคพันธ์2017-12-15 11:13:33
45คธอ.21/1อาหารและโภชนาการอาหารและโภชนาการ51621น.ส.พัชรินทร์   หาญพิทักษ์2017-12-15 11:14:03
46กทท.21/1การโรงแรมการโรงแรม43640นางพัชรนันท์   ทองแดง2017-12-15 11:14:28
47กทท.22/1การโรงแรม000   2017-06-19 13:02:43
48กทท.22/2การโรงแรมการโรงแรม41721น.ส.นภัสนันท์   ศรีภิรมย์2017-12-15 11:14:50
49ทส.21/1เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ51520นางนพวรรณ   สาธุการ2017-12-15 11:15:35
50ทส.21/2เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีสารสนเทศ72532นางนพวรรณ   สาธุการ2017-12-15 11:15:54
51ทส.22/1เทคโนโลยีสารสนเทศ000   2017-11-24 10:28:28
52ชยท.21/1ช่างยนต์-ทวิยานยนต์16016นายนพพร   สมคิด2017-12-15 10:45:54
53ชยท.21/2ช่างยนต์-ทวิยานยนต์32032นายนพพร   สมคิด2017-12-15 10:46:21

5231
  เวลาสร้างหน้านี้ 1.2622721 วินาที

Powered by pwerawat 08-1266-1861
Copyright ® 2004-2014 activity.sisat.ac.th All right reserved. Do not duplicate in any script & form.